Anasayfa


  Aikido
  Iwama Ryu
  
  O'Sensei
  Morihiro Saito Sensei
  Hitohiro Saito Sensei
  Mehmet S. Doğu
  Aiki Shuren Dojo İstanbul
 
  Fotoğraflar
  Video
  Doshu Moriteru
  Ueshiba'nın Makalesi
  Saito Sensei’nin Aziz
  Hatırası İçin Bir Yazı,
  T.K. Chiba, 8. Dan Shihan
  Uchideshi sistemi
  Forum
  Iwama Ryu Buki
  Linkler
  Hitohiro Saito Sensei'nin
   açıklaması
  O'Sensei Gerçekten
  Modern Aikido'nun Babası mı?
  SEMİNERLER
  

Saito Sensei oğlu ile...


Çalışma Programı
Akşam
Pazartesi 19:30 - 21:00
Salı 19:30 - 21:00
Çarşamba 19:30 - 21:00
Perşembe 19:30 - 21:00
Cuma 19:30 - 21:00
Cumartesi 11:00 - 12:30
Pazar -
Sabah
Pazartesi 07:00 - 08:00
Salı 07:00 - 08:00
Çarşamba 07:00 - 08:00
Perşembe 07:00 - 08:00
Cuma 07:00 - 08:00


Aiki Shuren Dojo Istanbul
Çelebi Mehmet Cad. Atasoy Apt. No:20 Emniyetevleri
4. Levent / İstanbul
Türkiye
 
Dojo ile ilgili bilgi için:
Av. Mehmet S. Doğu
Büro: 0212 234 51 83
 

 
Üye kayıtları ön görüşmeye tabidir.

Aikido Nedİr? (devami)

Aikido’nun temel ilkesi; bir rakibin hareketi ve enerjisi ile uyum içinde hareket etmek, kişinin kendi fiziksel merkezini, karşı saldırıdan korurken, rakibin fiziksel merkezini denetlemektir. Kişi, asla kendisine yönelen güç ve saldırganlığa aynı şekilde karşılık vererek dövüşmez. Bunun yerine bedeninin yerini değiştirme, eklem kilitleri veya denge bozma, fırlatma, denetim altına alma teknikleri, yaşamsal noktalara saldırmaya yönelik teknikleri uygular ve tabii aşırı güç harcamadan rakibin saldırısının yönünü değiştirmek ve denetim altına almak için onun hareketi ve enerjisiyle uyum içinde olmasını sağlayan daha ileri teknik ve yöntemleri kullanır.


Aikido'nun Kökenİ ve TarİhİNe yazık ki, Aikido’nun tam kökeni ve oluşumuna yarayan formlar güvenilir bir biçimde belgelenmemiştir. Bu nedenle de, bu konuda günümüzde birkaç yaygın teori veya hikaye bulunmaktadır. Yapılan yoğun araştırmalar sonucunda ortaya çıkan ve aşağıda verilen hikayenin, gerçeğe uygun olduğu sonucuna varılmıştır.Yorimitsu Minamoto


Aikido teriminin ilk olarak, bundan yaklaşık 900 yıl önce, Teseiwagenji Klanı’ndan ünlü bir samurai olan Yoshimitsu Shinra Saburo Minamoto tarafından kullanıldığı sanılmaktadır. Dendiğine göre, Yoshimitsu, Daito Malikanesi’nde, suçluların ve savaşta ölenlerin bedenlerini parçalara ayırarak incelemiş, bu sayede edindiği beden ve iskelet sistemi işleyişi hakkındaki bilgisi de Daito-ryu stil jujutsu’ya temel oluşturmuştur. Yoshimitsu bu sanatını, daha sonra Japonya’nın Takeda bölgesine yerleşecek olan oğlu Yoshimitsu Yoshikiya’ya aktarmıştır. Aile, 1500’lerden 1800’lerin sonlarına dek Takeda’da (Kai Eyaleti) yaşamış ve “Takeda” adını almıştır.Minamoto No Yoriyoshi


Takeda Sokaku ve Aikido’da Daito-Ryu Aiki Jujutsu EtkİsİÖzde, Aikijutsu savaş alanında zırh giyen diğer Bushi’lere (askerler) karşı kullanılmak için Toso teknikleri (kılıç ve mızrak) temel alınarak geliştirilmiştir. Zamanla, jujutsu ikinci planda kalan bir eğitim olarak çalışılmaya başlanmıştır. Jujutsunun içinde Aiki no jutsu (Aikijujutsu) denilen ve yüksek dereceli samurailer için saklanan ikinci bir çalışma vardır. Jujutsu teknikleri saldırmak için de kullanılabildiği halde, aiki no jutsu kesinlikle savunmaya yönelik bir sanattır. Bu teknikler zaman ve ihtiyaçlara bağlı olarak gelişim göstermiş, Kai Eyaleti’ndeki Takeda Ailesi içinde bir “gotenjutsu” ya da saray içinde, soylular arasında öğretilen bir savaş sanatı olarak nesilden nesile devredilmiştir. Daha sonra Takeda Komitsugu, bu öğretiyi Aizu Klanı’na aktarmıştır. Daito Ryu’nun Aizu Klanı’na geçmesinden sonra, en üst düzey memurlar, lordlar ve generaller, Aizu kalesi içinde kendilerini korumak için Aiki no Jutsu eğitimi almaya başlamışlardır. (Çoğunlukla suwariwaza ve hanmi handachi olarak görülür. Bu tekniklere aynı zamanda “oshikiuchi” de denmektedir, fakat bu terimin savaş tekniklerini mi yoksa bazı geleneksel adap kurallarını tanımlamak için mi kullanıldığı konusunda bazı sorular da vardır). Edo Kalesi’nde dördüncü Tokugawa Shogunu’nun eğitmeni olan Masayuki Hochina’nın, Oshikiuchi’nin gelişimini tamamladığı ve bunun daha sonra, Meiji Dönemi sırasında Takeda Ailesi’nin Gotenjutsu’su ile birleşerek modern Daito Ryu’yu oluşturduğu söylenmektedir.Sokaku Takeda


“Bu sanatın (Daito Ryu) amacı, öldürülmemek, darbe yememek, tekme yememektir. Biz de vurmaz, tekme atmaz ve öldürmeyiz. Bu, sadece kendini korumak içindir. Rakiplerimizle, onların güçlerini ve saldırganlıklarını kullanarak uygun bir şekilde başa çıkabiliriz. Kadınlar ve çocuklar bile bunu kullanabilir. Buna rağmen sadece saygı değer kişilere öğretilmektedir. Yanlış bir şekilde kullanımı korkutucu sonuçlar doğurabilir. ...” – Takeda Sokaku.Takeda Shingen


Takeda Sokaku, Meji döneminde yaşamıştır (1868 – 1912). Yaşadığı dönem içinde tüm Japonya’da köklü değişimler olmuştur (Meiji reformları). Batılı tarzda yaşamın toplum hayatında kabullenilmesi, geleneksel ticaret anlaşmalarının genişletilmesi ve tüm insanlara eşit davranılmasının sağlanması için “samurai” sınıfının kaldırılması, bu yeniden yapılanma hareketinin kapsamındaydı. Meiji yeniden yapılanma süreci içindeki değişimlerden biri de, 1876’da halk içinde kılıç takılmasına dair yasak getirilmesiydi. Takeda Sokaku, Daito Ryu jujutsu’nun öncelikli olarak Kenjutsu (kılıç) üzerinde yoğunlaşan tekniklerini Aikibujutsu’ya uyarlayarak bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini anlamıştı (kuminchi teknikleri 1922’ye dek “Daito Ryu Jujutsu” olarak adlandırıldı. Yapılan araştırmalar, “Aiki” kelimesinin, daha sonra Omoto-Kyo’nun lideri Deguchi Onisaburo’nun önerisiyle eklendiğini göstermektedir), böylece daha çok Taijutsu (silahsız teknikler) üzerinde durulmaya başlandı. Bu değişikliklerin ve Sokaku’nun bir zamanlar halktan özellikle saklanan bu sanatı yayma arzusunun bir sonucu olarak yeniden gözden geçirilmiş Daito-ryu oldukça yaygınlaştı ve Sokaku bu düşüncesinin başarıya ulaştığını görmenin tadını çıkardı. İlginç bir not olarak, Takeda Sensei’nin tüm Japonya’da dolaşarak aynı anda değişik öğrenci gruplarına ders vermeyi tercih ettiğini ve bir dojoda asla uzun bir süre kalmadığını da belirtmek gerekir (dendiğine göre bu teknikleri öğrencilerine ayrıntılı olarak öğretmek yerine sadece gösterirmiş). Tuttuğu kayıtlara bakılırsa, Takeda yaşamı boyunca en az 30000 öğrenciye ders vermiştir.Takeda Shingen


Morihei Ueshiba ve “Takemusu Aikido”Takeda Sokaku, yaşamı boyunca pek çok usta savaş sanatçısı yetiştirmiştir. Bunların arasında en iyisi ise, Aikido’nun kurucusu Ueshiba Morihei idi. Morihei Ueshiba (O-Sensei), II. Dünya Savaşı öncesindeki yıllar boyunca Daito-Ryu Aikijujutsu’yu sebatla çalışıp öğretirken, bir yandan da kendi Aikido stilini geliştirmiştir. Savaştan sonra O Sensei, Aikido öğretmeye İwama’da devam etti ve 1969’da ölümüne dek geçen süre içinde Aikido’yu sürekli olarak değiştirip, geliştirdi. Bu dönemde, Ueshiba’nın en tanınmış öğrencilerinden biri olan Morihiro SAİTO, O-Sensei’nin ölümüne dek geçen son 23 yıl boyunca, onun yanında kalarak eğitim görmüştür. Saito Sensei, O-Sensei’nin savaş sanatlarındaki deneyiminin zirvesinde olduğu ve İwama-Ryu Takemusu Aikido’nun çıplak el ve silah tekniklerini geliştirdiği bu uzun dönem boyunca yanında kalan tek öğrencisidir.


TERİMLER
Iwama Shinshin Aiki Shuren Kai
Iwama Ryu Takemusu Aikido Main Organization

Ai Hanmi
Çapraz duruş

Aiki Jo
Aikido'ya özgü sopa çalışması

Aiki Ken
Aikido'ya özgü kılıç çalışması

Aikikai Hombu Dojo
Aikikai vakfının merkez dojosu

Atemi
Hayati noktalara yapılan vuruş

Bokken
Tahta kılıç

Daito-ryu Aikijujutsu
Jujutsu okulu ve aikido tekniklerinin çıkış noktası

Deguchi, Onisaburo (1871-1948)
Morihei Ueshiba'nın düşüncelerine kuvvetli etkisi olan dini Omoto tarikatının ruhani lideri

Gyaku Hanmi
Karşı duruş

Henka
Çeşit, değişik

Henkawaza
Teknik çeşidi

Ikkyo
İlk eğitim

Jo
Sopa

Katadori
Omuzdan tutuş

Katatedori
Tek el ile karşıdakinin bileğinden tutuş

Ken
Kılıç

Ki
Ruh veya enerji

Kobukan Dojo
Morihei Ueshiba'nın Tokyo, Shinjuku'da yer alan savaştan önceki dojosu

Kokyuho
Solunum metodu; nefer geliştirme, ki ve sağlam pozisyon egzersizi

Kosadori
Çapraz elle tutuş

Kuden
Sözlü eğitim

Morotedori
İki elle tutuş (iki elle tek el tutulur)

Munadori
Göğüsten tutuş

Nikyo
İkinci eğitim

O-Sensei
Esas olarak "Büyük Hoca", Morihei Ueshiba'yı tanımlamak için kullanılmaktadır

Omote
Ön; giriş tekniklerini tanımlamak için kullanılır

Omotokyo
20. yüzyılın başlarında Japonya'da ortaya çıkan Shinto tabanlı dini tarikat

Oyouwaza
Teknikte o an için üretilen çözüm

Ryotedori
Her el rakibin bir elini tutar

Sankyo
Üçüncü eğitim

Shomenuchi
Yukarıdan aşağıya yapılan dikey atak

Sodedori
Elbisenin dirsek hizasından tutulması

Sodeguchidori
Elbisenin kol ağızından tutulması

Suwariwaza
Yer teknikleri

Tai no henko
Vücudun yer değiştirmesi; tam dönebilme yeteneğini kazandırmak için yapılan egzersiz

Taijutsu
Vücut teknikleri; çıplak elle uygulanan teknikler

Takeda, Sokaku (1859-1943)
Daito-ryu aikijujutsu'nun adını duyuran ve Morihei Ueshiba'nın en önemli savaş sanatları hocası

Takemusu Aiki
Savaş tekniklerinin aslı; aikido tekniklerinin anında ve üst düzeyde uygulanmasını tanımlar

Tegatana
Açık elle kesme vuruşu yapan el

Ueshiba, Morihei (1883-1969)
Aikido'nun kurucusu

Ura
Arka, geri (rakibin); dönerek veya arkaya geçilerek yapılan hareketleri tanımlar

Ushiro
Geri, arka (kişinin kendisinin)

Yokomenuchi
Başa yandan yapılan saldırı

Yonkyo
Dördüncü eğitim